empty empty
  Kontakt Title

Talentmanagment
AHOI AGENCY
Britta Dahlmann
Rosenthaler Straße 40/41
Hackesche Höfe · Hof VIII · Aufgang J
10178 Berlin · Germany

crew@ahoi.agency
www.ahoi.agency
Tel: +49 (0) 30 27 58 10 -73Presseanfragen bitte richten an:
Nicole Giesa
info@publics-pr.de
Tel: +49 (0)30 30 88 37 67
 

Links
Stiftung FAIRCHANCE (Unterstützerin)
SOS Kinderdorf e.V. (SOS-Botschafterin)

Presse
Interview Berliner Zeitung, vom 11.03.2014
Jugendhilfe bewegt Berlin, vom 27.03.2014

Fotografen
Stefan Mohn - stefanmohn.com
Holger Roschlaub - roschlaub.com
Reinhard Scheuregger - scheuregger.net

Seitenanfang